Babelfish Projecten

Architectuur, Software Engineering, Virtualisatie
Multi-media, Webtechnologie, Apps & Sites

SecuriDoc

is een architectuur op basis van bestaande componenten, welke in de gemeentelijke context, veiligheidsnormen en IT-richtlijnen het volgende biedt:

  • een app die Raadsleden veilige toegang geeft tot vertrouwelijke documenten. De documenten worden versleuteld verstuurd via internet
  • een applicatie die bestuursondersteuning gelegenheid geeft documenten en toegangsrechten te beheren; die versleutelde documenten opslaat en alleen na authenticatie uitgeeft; en die alle toegang administreert en toegangslogs (per document of zelfs per bladzijde) toont aan het geautoriseerd gezag

Continue Reading...

Moin

is een werkbank voor het analyseren van nieuwsberichten en het prepareren van een nieuwsbrief daarover. Van verschillende leveranciers stromen berichten binnen (RSS en XML) die door de menselijke analist beoordeeld, gerubriceerd en aangepast moeten worden. Binnen korte tijd worden honderden berichten samengevat in een overzichtelijk, volgordelijke nieuwsbrief toegespitst op de wensen van de klant kwa structuur, informatie en opmaak.

Moin is gerealiseerd als web-app op basis van HTML, CSS, JavaScript, Jquery) en een (virtuele) server op basis van Node.js. Moin is platform-onafhankelijk en stelt meer dan twintig analisten in staat tegelijk evenzovele klanten te bedienen.

Continue Reading...

This reference architecture describes the structure and functionality of Business and Operations Support Systems. A reference architecture is a compromise by necessity. On the one hand, it sketches an ideal situation which serves as a point of reference for all (near-future) architectures and design...

Continue Reading...

MijnIBDCoachApp

is een app die IBD patiƫnten begeleidt en informeert. De app helpt gebruikers met interactieve, multimediale questionnaires het ziektebeeld in kaart te brengen en tijdig hulp te vragen wanneer nodig.

MijnIBDCoachApp gerealiseerd als web-app op basis van HTML, CSS, JavaScript, Jquery) en sluit middels Ajax aan op een (Microsoft) applicatieserver. MijnIBDCoachApp is platform-onafhankelijk en ondersteunt naast tablets ook zeer kleine telefoonschermen.

Continue Reading...

Encryption vs Hashing

In hashing, a code is computed from data in such a way that it is exceedingly difficult for anyone to find data that produces the same code. Agents exchange the code for verification over an unreliable network (such as internet). For instance, in a user authentication situation the server may issue a challenge (a random number). The client obtains the password and transmits the hash of the challenge and the password, which the server compares to its hash of that data. Well known algorithms are SHA1, MD4 and MD5.

Continue Reading...

Channel Roadmap

We offer an architectural view on customer channels. We are limited to communication directly or indirectly with customers, and do not consider communication with suppliers, other partners except resellers, government agencies, our employees (for instance in HR processes) etcetera....

Continue Reading...

Moin advies en functionele specificatie

is een werkbank voor het analyseren van nieuwsberichten en het prepareren van een nieuwsbrief daarover. Van verschillende leveranciers stromen berichten binnen (RSS en XML) die door de menselijke analist beoordeeld, gerubriceerd en aangepast moeten worden. Binnen korte tijd worden honderden berichten samengevat in een overzichtelijk, volgordelijke nieuwsbrief toegespitst op de wensen van de klant kwa structuur, informatie en opmaak.

In dit Advies is een functionele specificatie voor Moin ontwikkeld.

Continue Reading...

Ganesha, Tara, Buddha, ...

In deze lifestyle apps kan de gebruiker kaarsen ontsteken voor een altaar en genieten van rustgevende achtergrondgeluiden. De app wordt ondersteund met een community website.

De apps zijn platformspecifiek gemaakt voor iOS (iPhone, iPad) en Android (vele devices) gemaakt.

Continue Reading...

SystemMage is een raamwerk voor gecomponentiseerde systemen voor analyse & transformatie van broncode.

Centraal is een software bus waaraan componenten gekoppeld zijn en waardoor deze componenten bestuurd worden en onderling communiceren.

SystemMage bestaat uit zeven aspecten:

Continue Reading...